Velká soutěž

Prodejce LEVNO stěhuje sklad, expedice bude mít 4-5 dnů zpoždění. Děkujeme za pochopení.

Ochrana práv duševního vlastnictví

  • Pojmy:
    1. Dovolujeme si Vás informovat, že v oblasti boje proti porušování duševního vlastnictví došlo k posunu. V Bruselu za účasti zástupců Evropské komise podepsalo několik desítek významných subjektů dvě memoranda, a to konkrétně Memorandum o porozumění o padělaných výrobcích ze dne 21.6.2016 a Memorandum o porozumění o online reklamě a právech duševního vlastnictví ze dne 25.6.2018. Více informací o této události naleznete zde.
    2. Jelikož Virtuální galerie www.andelco.cz dlouhodobě prosazuje politiku plné transparentnosti a souladu s právem, v rámci níž se snaží všemi prostředky bránit porušování práv duševního vlastnictví, tak vítá tuto inciativu a ztotožňuje s těmito myšlenkami těchto memorand a prosazuje Postupy oznamování a vyřazování a Proaktivní a preventivní opatření v memorandu deklarované.
    3. Všichni, kdo se na virtuální galerii www.andelco.cz setkají s porušováním práv duševního vlastnictví prosím o vyplnění formuláře níže. Pomůžete tak k odhalení a potrestání těch, kteří nerespektují práva ostatních.
    4. Virtuální galerie www.andelco.cz není v souladu s čl. 14 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu a zákonem č. 480/2004 Sb. odpovědná za porušováním práv duševního vlastnictví ve svém virtuálním prostoru, pokud o nich neví.


Kontaktujte nás

Informace o duševním vlastnictví

* Povinná pole