Velká soutěž

Prodejce LEVNO stěhuje sklad, expedice bude mít 4-5 dnů zpoždění. Děkujeme za pochopení.

DPH a CLO od 1.7.2021

Od 1. července 2021 je naše marketplace platforma odpovědná za výběr DPH z prodeje zboží dodaného spotřebitelům v EU s hodnotou zásilky do 150 EUR včetně, pokud je zboží dodáno ze zemí mimo EU nebo pokud je zboží dodáno z EU, ale prodávající není v EU usazen.

Obecně platí, že pokud dojde k jednomu z výše uvedených případů, provozovatel platformy vypočítá a vybere DPH od kupujícího v průběhu transakce a prostřednictvím elektronického portálu IOSS ho odvede daňovému úřadu v EU.

Pokud je zásilka odeslána ze zemí mimo EU a hodnota nákupu pro spotřebitele je vyšší než 150 EUR, je spotřebitel povinen uhradit veškerou DPH a CLO. S cílem usnadnit proces dodání zboží budou tyto poplatky zahrnuty do kupní ceny, aby bylo možné za spotřebitele v EU zaplatit DPH a clo. DPH a clo bude za spotřebitele v EU platit agent přepravce při vstupu do EU. Kupující z EU při nákupu zboží od prodávajícího na naší platformě souhlasí s tím, že bude v celním řízení zastoupen agentem přepravce.

Tato povinnost vyplývá ze směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti týkající se daně z přidané hodnoty v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží na dálku.


Všem prodávajícím ze zemí mimo EU, kteří inzerují své zboží v zemích EU se důrazně doporučuje, aby na všechny zásilky, které odesílají kupujícím viditelně umístili níže připojenou informační samolepku, která slouží jako podpora pro zjednodušené celní řízení. Sama samolepka však není zárukou bezproblémového celního řízení, proto provozovatel marketplace platformy důrazně doporučuje, aby prodávající kontaktovali své dopravce a sdělili jim, že DPH za tyto zásilky je placeno přímo naší platformou v rámci IOSS systému pod daňovým evidenčním číslem IM2030000017

Provozovatel platformy upozorňuje prodávající, že pokud samolepky budou umístěny nevhodně, budou nečitelné nebo nebudou na zásilce vůbec, může dojít k zadržení zásilky na celnici a vyměření duplicitního DPH, které již nelze odečíst. Dodatečné náklady nese vždy prodávající.

Dále provozovatel upozorňuje, že pro hladké celní řízení je nutné, aby každá zásilka byla opatřena celním prohlášením CN22 se správným označením produktů a finální prodejní cenou pro nakupující vč. příplatků za přepravní a platební metodu. Provozovat platformy si vyhrazuje právo zablokovat prodávajícímu účet v případě, že toto pravidlo nedodrží.

Preferovaná forma samolepky je samostatně stojící, v krajním případě je možné vzor samolepky připojit k přepravnímu štítku, což však může snižovat její viditelnost.

Samolepku je třeba aplikovat pro objednávky uskutečněné na níže uvedených doménách:

PoštovnéZDARMA.czAndelco.cz
ShipGratis.euAndelco.sk
ShipGratis.huAndelco.bg
ShipGratis.roAndelco.hr
ShipGratis.bgAndelco.hu
ShipGratis.hrAndelco.ro
ShipGratis.siAndelco.si
ShipGratis.itAndelco.pl
Andelco.it

Specifikace samolepky:

Size: 6x2 cm      
Color: Modrá #000099
 
 
  Žlutá #ffcc00
 
 
Text AJ: According to the Article 14a paragraph 1 of Council Directive 2006/112/EC VAT on this shipment is paid via EU IOSS system under facilitator tax registration number: IM2030000017
Písmo: Font Trebuchet MS, Bold, velikost 6,5 - 6,3 bodu podle jazykové varianty, zarovnání do bloku
Vizualizace: EU ve hvězdách vycentrováno na střed v poměru jako na předloze