DPH a CLO od 1.7.2021

Od 1. července 2021 je naše marketplace platforma odpovědná za výběr DPH z prodeje zboží dodaného spotřebitelům v EU s hodnotou zásilky do 150 EUR včetně, pokud je zboží dodáno ze zemí mimo EU nebo pokud je zboží dodáno z EU, ale prodávající není v EU usazen.

Obecně platí, že pokud dojde k jednomu z výše uvedených případů, provozovatel platformy vypočítá a vybere DPH od kupujícího v průběhu transakce a prostřednictvím elektronického portálu IOSS ho odvede daňovému úřadu v EU.

Pokud je zásilka odeslána ze zemí mimo EU a hodnota nákupu pro spotřebitele je vyšší než 150 EUR, je spotřebitel povinen uhradit veškerou DPH a CLO. S cílem usnadnit proces dodání zboží budou tyto poplatky zahrnuty do kupní ceny, aby bylo možné za spotřebitele v EU zaplatit DPH a clo. DPH a clo bude za spotřebitele v EU platit agent přepravce při vstupu do EU. Kupující z EU při nákupu zboží od prodávajícího na naší platformě souhlasí s tím, že bude v celním řízení zastoupen agentem přepravce.

Tato povinnost vyplývá ze směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti týkající se daně z přidané hodnoty v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží na dálku.