Velká soutěž

Prodejce LEVNO stěhuje sklad, expedice bude mít 4-5 dnů zpoždění. Děkujeme za pochopení.

Jsme virtuální galerie - čtěte více


 • Jsme virtuální galerie
 • Společnost Naranu Prague s.r.o. je provozovatelem virtuální galerie Andelco.cz, která není eshopem, nýbrž obchodní platformou, která poskytuje virtuální prostor a zprostředkovává některé dílčí služby svým uživatelům, kterými jsou fyzické a právnické osoby z celého světa.

 • Pojmy:
 • Provozovatel - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472.
 • Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou smlouvu o službách. V závislosti na typu využívaného uživatelského účtu může uživatel vystupovat jako: Prodávající, Nakupující, Affiliate partner, Bloger, Přepravce a jiné
 • Prodávající - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Prodávající) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde a Smlouvu o poskytování virtuálního prostoru dle Marketplace podmínek.
 • Nakupující - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Nakupující) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde
 • Politika garance spokojenosti Nakupujících - soubor pravidel, kterými virtuální galerie Andelco.cz zajišťuje, aby uživatelé vystupující v roli Prodávajícího nastavovali své procesy tak, aby uživatelé v roli Nakupujících dostali komfortní a fér podmínky při nákupu zboží

 • Kdo, co a komu
 • Prodávající je ten, kdo má zájem vystavovat své zboží v naší virtuální galerii a pro tento účel si otevře účet (virtuální prostor pro něj vyhrazený), který si sám obsluhuje.
 • Nakupující je ten, kdo má zájem vystavované zboží si prostřednictvím svého uživatelského účtu od Prodávajícího koupit.
 • Virtuální galerie Andelco.cz není dodavatelem žádného zboží, neuzavírá žádné smlouvy o prodeji zboží, s konkrétním zbožím nepřichází do styku a nemá kontrolu nad doručovacími procesy. Kupní smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Nakupujícím.

 • Bezpečnost a záruky
 • Každý Prodávající, který vystavuje na virtuální galerie své zboží musí u každého produktu uvést obchodní podmínky, kterými se prodej zboží řídí. Jelikož virtuální galerie prosazuje politiku garance spokojenosti Nakupujících, kontroluje a pod sankcemi pro Prodávající se zasazuje o to, aby tyto podmínky bez ohledu na to, z které části světa Prodávající je, byly vždy v souladu s právním řádem České republiky a právem Evropské unie.

 • Bezpečnost plateb
 • Jednou ze součástí politiky garance spokojenosti nakupujících je i bezpečnost plateb, kterou virtuální galerie zajištuje systémem úschovy na základě podmínek úschovy blíže zde. Tento systém je povinný pro všechny uživatele. V rámci tohoto systému uživatel-nakupující zašle finanční prostředky na sběrný účet virtuální galerie Andelco.cz na kterém jsou uloženy do té doby, než jsou naplněny podmínky úschovy pro jejich odeslání uživateli-prodávajícímu. V závislosti na jednotlivých typech platby se tyto podmínky liší. V případě, že uživatel-prodávají nedodržuje podmínky, které garantuje ve svých obchodních podmínkách, které jsou uvedeny u každého produktu, může virtuální galerie pozdržet odeslání finančních prostředků uživateli-prodávajícímu a pomůže mezi ním a uživatelem-nakupujícím zahájit jednání o odstranění nedostatků. Virtuální galerie Andelco.cz nemá právo rozhodovat ani vyhodnocovat spory vzniklé z kupní smlouvy mezi jejími uživateli. V případě, že uživatel-prodávající porušuje podmínky, kterými virtuální galerie Andelco.cz brání nezákonému jednání v jejím virtuálním prostoru, mohou být finanční prostředky vráceny zpět uživateli-nakupujícímu.

 • Komunikace s obchodníky
 • V rámci politiky garance spokojenosti Nakupujících zajišťujeme, aby Prodávající komunikovali s Nakupujícími a vyřizovali jejich žádosti. V případě sporu mezi Prodávajícím a Nakupujícím nabízíme služby řešení problému formou mediační komunikace. Nakupující mohou vždy komunikovat v českém jazyce.

 • Odpovědnost
 • Provozovatel není v rámci kupní smlouvy při nákupu zboží smluvní stranou a proto za kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Nakupujícím nepřebírá žádnou odpovědnost. Provozovatel rovněž není zástupcem ani Prodávajícího, ani Nakupujícího. Prodávající odpovídá za prodej produktů, případnou reklamaci ze strany Nakupujícího a veškeré další záležitosti vyplývající z kupní smlouvy mezi ním a Nakupujícím jako např. odpovědnost z vady výrobku.

 • Provozovatel negarantuje:
 • (I) dostupnost, kvalitu, bezpečnost, vhodnost nebo zákonnost obchodníkem vystavovaného zboží;
 • (II) pravdivost nebo přesnost jakýchkoli popisů zboží nebo jiného obsahu poskytovaného Prodávajícím;
 • (III) pravdivost nebo přesnost hodnocení, recenzí nebo jiných uživatelských příspěvků;
 • (IV) plnění nebo jednání jakéhokoli Prodávajícího nebo třetí strany.

 • Ačkoli nejsme stranou smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Nakupujícím při nákupu, pomáháme se zpracováním plateb, vrácením produktů, vrácením peněz a jiným zákaznickým servisem.